HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Công suất 8,530 ~ 9,500 Btu/h

No product