HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
  • 11/03/2016
  • Tuyển dụng
  • 0

Con người là yếu tố mà chúng tôi luôn quan tâm đặt lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình hoạt động, phát triển của công ty.


Hải Li là nhà phân phối độc quyền sản phẩm máy điều hòa không khí Mitsubishi Heavy Industries (MHI) tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn đặt mối quan tâm đặt biệt tới yếu tố con người, bằng cách tạo ra môi trường làm việc hiện tại với chế độ lương thưởng, thăng tiến được xây dựng dựa trên mục tiêu công bằng, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn bó của các thành viên.

Hơn thế nữa, với hệ thống kinh doanh ngày càng mở rộng và luôn cần đến những nhân tài. Vì vậy, chúng tôi luôn chào đón tất cả các ứng viên có mong muốn được làm việc với chúng tôi.