HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa Heavy    Loại âm trần    Dàn lạnh
  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE SLIM HEAVY
  CSHS
  18,000 - 26,000 - 36,000 - 48,000 Btu/h
  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE HEAVY
  CSHY
  18,000 - 26,000 - 36,000 - 48,000 Btu/h