HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa Multi    HỆ ĐIỀU KHIỂN    Hệ điều khiển trung tâm
  ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BMS
  BMS interface
  Tùy chọn
  ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PC WINDOWS
  SC-WGWNB256-A/B*
  Tùy chọn
  HỆ ĐIỀU KHIỂN SC SUPPERLINK
  SC SUPPERLINK
  Tùy chọn