HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa Heavy    Loại âm trần
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE SLIM HEAVY
CSHS
18,000 - 26,000 - 36,000 - 48,000 Btu/h
ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE HEAVY
CSHY
18,000 - 26,000 - 36,000 - 48,000 Btu/h