HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa thương mại    Loại 2 chiều    Loại inverter
  ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - INVERTER
  FDF-VD-S5
  Từ 7.1 kW đến 14.0 kW
  ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN - INVERTER
  FDE-VG
  Từ 4.0 - 14.0kW
  ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - INVERTER
  FDU-VF
  Từ 4.0 - 24.0 kW