HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa thương mại    Loại 1 chiều    Loại Non inverter
  ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG - NON INVERTER
  FDF-CR-S5
  7.1 kW; 12.5 kW
  ĐIỀU HÒA GIẤU TRẦN - NON INVERTER
  FDUM-CR-S5
  5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW
  ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE - NON INVERTER
  FDT-CR-S5
  5.0 kW; 7.1 kW; 10.0 kW; 12.5 kW