HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
Điều hòa Heavy    Loại tủ đứng
ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG HEAVY
FSHY
28,000 Btu/h - 48,000 Btu/h