HCM: 1800 9010 - HN : 1800 9020
Tiếng ViệtEnglish
MITSUBISHI HEAVY CÔNG BỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  • 16/01/2017
  • Thông báo
  • 0
Công bố chất lượng là một trong những điều kiện pháp lý cần và đủ để một sản phẩm của doanh nghiệp được lưu thông trên thị trường tthông qua các quy trình về kiểm nghiệm bắt buộc của chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đồng thời, hoạt động công bố chất lượng sản phẩm là một cam kết của Mitsubishi Heavy đối với người tiêu dùng về sản phẩm máy lạnh mà chúng tôi cung cấp.

BYn_cong_bY_TCCLSP_RAC_Page_1

BYn_cong_bY_TCCLSP_RAC_Page_2

BYn_cong_bY_TCCLSP_PAC-NON_INVERTER_Page_1BYn_cong_bY_TCCLSP_PAC-NON_INVERTER_Page_2BYn_cong_bY_TCCLSP_PAC-MULTI_Page_1BYn_cong_bY_TCCLSP_PAC-MULTI_Page_2

BYn_cong_bY_TCCLSP_PAC-MULTI_Page_3