Just another WordPress site

Khi gặp bất kì sự cố nào liên quan đến sản phẩm của chúng tôi, Quí khách vui lòng liên hệ theo hotline bên dưới để được tư vấn và xử lý kịp thời.
Bộ phận chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật xin hân hạnh phục vụ!

North warranty consulting hotline: 1800 9020 South warranty consulting hotline: 1800 9010
For Individuals

Please fill in the warranty – maintenance registration information, so we can follow and offer the best service.

Product Info

Please enter your Mitsubishi Heavy product information.

Profile Info

Please enter your personal information so we can contact you.

Customer information will be used by Mitsubishi Heavy for programs and events of Mitsubishi Heavy own.