Just another WordPress site

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PC WINDOWS SC-WGWNB256-A/B

Hãng Sản Xuất : Mitsubishi Heavy Industries Model: SC-WGWNB256-A/B Công suất: Tùy chọn Nhãn năng lượng :

Trong trường hợp SC-WGWNB256-A/B có tới 256 nhóm ( một vài nhóm có thể điều khiển 2 dàn lạnh hoặc hơn  và tổng số dàn lạnh là 256). Có thể kết nối với bộ điều khiển trung tâm thông qua Internet Explorer.

Giá liên hệ
Nếu bạn cần được tư vấn cụ thể, hãy liên hệ cho chúng tôi: Hồ Chí Minh: 1800 9010 - Hà Nội: 1800 9020

ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM PC WINDOWS

Trong trường hợp SC-WGWNB256-A/B có tới 256 nhóm ( một vài nhóm có thể điều khiển 2 dàn lạnh hoặc hơn  và tổng số dàn lạnh là 256). Có thể kết nối với bộ điều khiển trung tâm thông qua Internet Explorer.

Sản xuất theo đơn đặt hàng