Just another WordPress site
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
 
1. Mục đích và phạm vi thu thập
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Hải Li bao gồm: điện thoại, email, họ tên, và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà Hải Li cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký bảo hành sản phẩm để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hải Li về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 
Hải Li sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
  • Cung cấp các thông tin và dịch vụ đến Khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hải Li.
  • Hải Li có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Hải Li.
 
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 
Địa chỉ : Số 12 đường Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại : (028) 6298 3500/01/02/03
Email: : info@haili.vn
Fax :(028) 6298 3500/01/02/03
 
5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
 
Khách hàng có quyền yêu cầu Hải Li thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Hải Li qua hòm thư tiếp nhận thông tin: info@haili.vn.
 
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
 
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Hải Li được Hải Li cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hải Li. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Hải Li cam kết:
 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Hải Li sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.